Tiden fyller hålen, ger namn åt människor och ting

Brass, unfired clay 

Various dimensions 

Molekyl Gallery, Malmö 2023